Linux把檔案名稱改為大寫的Script

剛好因為把Windows的某些檔案上傳到Linux,但是Linux是有區分大小寫,
所以寫了一個簡單的Scripts來將目錄tmpfile內檔案一徑改為大寫。

#!/bin/bash
for oldname in `ls`
do
  for newname in `ls $oldname|tr '[a-z]' '[A-Z]'`
  do
    mv $oldname $newname
  done
done

如果要改為小寫,則改為 tr '[A-Z]' '[a-z]'
如果只想把檔案名稱有a、c的改為大寫,則改為tr '[a,c]' '[A,C]'
如果想把檔案名稱有a改為T,c改為H,則改為 tr '[a,c]' '[T,H]'