Solaris Shell Script將文字轉為數字

因為需要將文字轉為數字,以便相加,可用下列兩種方式:

1、expr
root@TEST# export a=03
root@TEST# export b=2
root@TEST# expr $a + $b
5
root@TEST# export a=030
root@TEST# expr $a + $b
32

2、echo $(( ? ))
root@TEST# export a=03
root@TEST# export b=2
root@TEST# echo $(( $a + $b ))
5
使用此方式時需要注意 010 並不等於數字 10,如下:
root@TEST# export a=030
root@TEST# echo $(( $a + $b ))
26